Tevékenységeink


Bölcsődénkben a gyermekek számára különböző játékos foglalkozásokat szervezünk, melyek célja mindig az örömszerzés, hogy segítsük a gyermekek megfelelő fejlődését, személyiségük kibontakozását. Ilyenek például:

Tematikus hetek, (ismerkedés a külső környezettel, állatokkal, növényekkel, Föld Napja, Víz Napja…stb.)

Kézműves foglalkozások, melyek során a gyermekek különböző anyagokkal és technikákkal ismerkedhetnek meg játékos formában, és kedvükre alkothatnak.

Zenés foglalkozások, melyek alkalmával különböző hangszerekkel ismerkedünk meg és közösen énekelünk, tapsolunk.

Mozgásfejlesztő játékok, melyek a gyermekek aktuális fejlettségi szintjének megfelelő mozgásos játékok, mint például a lúdtalptorna, vagy a babzsákkal való játék


Egyéni fejlesztés


Gyógypedagógus és logopédus foglalkozik a gyerekekkel egyéni igényeknek megfelelően. Bölcsődénkben elérhető lehetőségek az egyéni fejlesztésre:

– Logopédia, beszédfejlesztés
– Gyógytorna, mozgásfejlesztés